• Gravhög
  • Hällkista
  • Hällristningar och skålgropar
  • Röse
  • Hålväg
  • Skeppsättning

Gravhög

Gravhög

Gravhögar ser ut som små kullar. Ibland ligger det flera bredvid varandra. Bruket att anlägga gravhögar har kommit och gått ända sedan stenåldern, många av de största är från folkvandringstiden och vikingatiden. Högen kan dölja någon annan form av fornlämning som exempelvis en döse, som är lik en hällkista.