• Gravhög
  • Hällkista
  • Hällristningar och skålgropar
  • Röse
  • Hålväg
  • Skeppsättning

Hällkista

Hällkista

En hällkista är en stenkammare eller gravkammare från stenåldern eller bronsåldern. Stora stenblock står uppställda som en rektangel och bildar ett rum. Stenblock har också ofta lagts som tak.

Hällkistor finns också som gravkammare i rösen.

Andra liknande gravkammare är döse och gånggrift, som också är forntida gravar där stenblock formar ett sorts rum.