• Gravhög
  • Hällkista
  • Hällristningar och skålgropar
  • Röse
  • Hålväg
  • Skeppsättning

Hålväg

Hålväg

En hålväg består av en fördjupning eller en fåra i marken som har skapats där en forntida väg har gått fram. Genom slitage av fötter, hovar och klövar och senare även av vagnar, har en fördjupning skapats i marken.