• Gravhög
  • Hällkista
  • Hällristningar och skålgropar
  • Röse
  • Hålväg
  • Skeppsättning

Röse

Röse

Röse kallas en hög med stenar som inte är täckt av jord. Många av dem är gravrösen från bronsåldern och järnåldern. Här har askan från den döde och dennes tillhörigheter begravts. I de äldsta bronsåldersgravarna kan det finnas en gravkammare och en kista.