• Gravhög
  • Hällkista
  • Hällristningar och skålgropar
  • Röse
  • Hålväg
  • Skeppsättning

Skeppssättning

Skeppssättning

En skeppssättning består av ett antal stenar som är utplacerade så att de bildar formen av ett skepp. Det finns några som är upp till 60 meter långa, medan andra endast är några meter.

De allra flesta skeppssättningar i Sverige är från järnåldern eller vikingatiden, men det finns också några från bronsåldern. Skeppssättningar finns ofta på gravfält, där de kan ha markerat en grav eller haft en rituell innebörd.