Fylgja
Fylgja - Tyras fantastiska resa
Klicka här för att göra ett virtuellt besök vid kokgroparna Klicka här för att göra ett virtuellt besök vid bronsåldersbyn

Bronsåldern

Hällristningar

Bronsåldern är det namn vi har gett den tid som var för 3000-5000 år sedan. Det vi vet om den här tiden har man fått reda på genom hällristningar och föremål som har hittats. Den kallas bronsåldern för att man har hittat så många föremål av brons från den här tiden.

Solvagn

Tyra kommer till en plats som man har hittat i verkligheten, i Stretered i Mölndal. Där brann det hundratals eldar och det var troligen en plats för religiösa ceremonier. Under bronsåldern var det lite varmare klimat här i Norden. I slutet av perioden började det bli som vi har det nu. Landskapet var mycket odlat och ganska öppet och de flesta livnärde sig på jordbruk och jakt.

Religionen var knuten till årstidernas växlingar och solen. Solen återkommer i många symboler på hällristningar och föremål.

Bronsåldershus Eldarna Egtvegpigen Hövdingen Shamankvinnan Tyra Vakten

Klicka på personerna och föremålen för att läsa mer!