Varför låg de här?

Akrobatiska konster på hällristningar

Arkeologer tror att åsen vid Tulebosjön var en stor kultplats. På hällristningar ser man bilder av människor som gör akrobatiska konster på båtar. Kanske hoppade de över eldarna, eller gick på glödande kol, eller hade båtar på sjön där de gjorde akrobatiska konster?

Det finns arkeologer som tror att det var röken man ville åt, ungefär som att man nuförtiden har rökmaskiner på rockkonserter och teatrar. Att man hade röken för att skapa stämning runt sina ceremonier.

Man tror att religionen runt bronsåldern kretsade mycket kring de fyra elementen: luft, eld, vatten och jord, och att årstidsväxlingarna var betydelsefulla. Kanske ger själva platsen oss svaret? Även idag är det lätt att föreställa sig att det måste ha varit en fantastisk syn att stå där bland hundra eldar vid midsommar, samtidigt som den uppgående solen speglade sig i sjön.