Armring

Armring från Bronsålder

Armring i brons, Historiska museum, Stockholm