Dräktspänne

Dräktspänne från bronsålder

Ett så kallat glasögonspänne, som används för att hålla upp dräkten.

Förlagan finns på Historiska museet i Stockholm.