Fåglar i Bronsålder

Fåglar i Bronsålder

På många föremål från bronsåldern är fåglar avbildade. En rovfågel hjälpte solen över himlavalvet på dagen enligt teorin om solens resa. Även sjöfåglar verkar ha haft stor betydelse för bronsålderns folk. Var det för att de var förbundna både med havet och luften? Man tror att bronsålderns religiösa ritualer handlade mycket om årstidernas växlingar och om de fyra elementen luft, vatten, jord och eld.

Anden är en kopia av en liten figur från bronsåldern. Historiska museet, Stockholm