Gudabild

Guldfigur från bronsålder

Hövdingen samlar på gudabilder säger han. Vi vet inte vad gudarna eller gudinnorna hette under bronsåldern eftersom det inte finns några skrivna berättelser. Man har funnit många små figurer i brons och kanske föreställer de gudar. Gudabilden som hövdingen har är en kvinnofigur. Många liknande har hittats och de har nästan alltid händerna på magen.