Guldhalskragar

Inhemska smycken

Man gjorde gärna om det romerska guldet till något annat. I norra Europa gjorde man smycken och hantverk med mycket detaljerade djurornament och fina reliefer. Några av de vackraste och dyrbaraste smyckena man hittat är de så kallade Guldhalskragarna som finns i guldrummet på Historiska museet. De är rikt utsmyckade med små, små figurer.

Om man ser en guldsmeds utrustning idag så består den förutom verktyg också av en stark lampa och förstoringsglas, något de saknade på den här tiden. Så man undrar verkligen hur de har burit sig åt för att göra dessa konstverk med alla små detaljer.