Hjälmen från folkvandringstid

Hjälmen från folkvandringstiden

Fältherren har en hjälm som troligen är från 500-talet eller senare. Den hittades på en plats utanför Uppsala som kallas för Vendel. Graven var utformad som en båt och det fanns flera liknande gravar. De män som låg begravda här var helt säkert mycket mäktiga. De hade många dyrbara saker med sig i gravarna: svärd, rustningar, utrustning till häst, mat och fina smycken.

Hjälmen är från en period av järnåldern som kallas för folkvandringstid. Det är en tid som var mycket dramatisk och speciell. Den kallas för folkvandringstid för att många folk och stammar förflyttade sig och bosatte sig på nya ställen. Det kan låta som att folk vandrade omkring hela tiden. Så var det nog inte, utan man flyttade kanske från en plats till en annan och bosatte sig där. Precis som folk gör idag, när man flyttar från ett land till ett annat för att få ett bättre jobb eller för att det är krig och oroligheter där man bor.

Tiden har också kallats för "Nordens guldålder" på grund av de många stora guldskatter som har hittats från den här tiden.