Huset vid kokgroparna

Huskonstruktion från bronsålder

Huset vid Tulebosjön var extra stort. Husen på bronsåldern byggdes med hjälp av stora stolpar som höll uppe konstruktionen. Det är resterna efter dessa stolpar som berättar för oss nutidsmänniskor var huset stod. Man har hittat rester från väggarna och de visar att väggarna ofta bestod av flätade grenar. Man tror att husen hade tak av vass eller gräs men det finns ju inga hus kvar från den här tiden, så exakt hur de såg ut är det ingen som vet.