Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Järnåldersborgen

I järnåldersäventyret kommer Tyra till en borg som man har hittat rester av vid sjön Hårssjön i Mölndal. Kanske var det här ett ställe där folket i närheten kunde söka skydd undan krig och oroligheter. Det kan ha varit ett ställe där man träffades för att handla och byta varor. Kanske också en plats där man kunde samla soldater innan ett krig eller för hövdingar från närliggande områden att träffas på för att prata om viktiga saker som rörde folket och marken i området.