Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Bronsåldersbyn

Tyra kommer till en liten by och träffar den gamla gumman. Här får hon i uppgift att hitta några läkande växter för att den gamla skall kunna blanda till en medicin. Hon blandar till medicinen i en kopp av trä som hon sen ger till Tyra. Många av föremålen i byn finns att se på olika museum.