Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Kokgroparna i Stretered

Tyra paddlar till en strand där det brinner eldar. Eldarna är en del av en ceremoni och Tyra får också i uppdrag att tända eldarna. Man har hittat spår efter hundratals eldar på den här platsen och kanske var det här bronsålderns folk firade stora högtider?