Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Shamankvinnan

Shamanen återkommer på järnåldern. I asatron fanns både manliga och kvinnliga gudar. Kanske fanns det också manliga och kvinnliga präster?

Man vet inte så mycket om kvinnornas liv på järnåldern, eftersom de forskare som skrivit om historia ofta intresserat sig mer för krigen och makthavarna. Men man vet att kvinnorna hade en betydelsefull roll i samhället. I kvinnors gravar från järnålder har man ofta hittat nycklar. Det tyder på att kvinnorna haft makt över hushållet och styrt över byggnaderna och trälarna på gården. Andra gravar berättar att kvinnor också kunde äga gårdar och mark.