Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Smeden

I Norden räknar man att järnåldern började ungefär 500 år f kr, eller före år 0. Den varade ända fram till vikingatiden som började ungefär runt 800-talet.

Järnåldern har fått sitt namn för att det var då man började smida i järn. Den som hade kunskapen om hur man arbetade med järnet var smeden. Smeden var troligen en högt uppsatt person under järnåldern, eftersom hans arbete var så betydelsefullt för samhället.