Klicka på föremålen för att lära dig mer om dem!

Smycket från Lerberg i Halland

Tyra får ett smycke att offra i den lilla dammen. Man har funnit många saker i mossar och sjöar som antagligen har offrats på platsen.

Folkvandringstiden har också kallats "Nordens guldålder" på grund av de stora guldskatter som har hittats från den tiden. Ibland har smycken och guld varit nedgrävda i marken, som om någon, för 1500 år sedan, av någon anledning ville gömma guldet. Kanske var det ägaren själv som grävde ner sitt guld i oroliga tider, eller var det en tjuv som grävde ner sitt byte för att hämta det vid ett senare tillfälle?