Kläderna

Kläder från Bronsålder

I Danmark hittade man en ung kvinna som var begravd med liknande topp och bälteskål som den Tyra har på sig. I spelet lät vi toppen vara röd, men egentligen vet man inte om kläderna var färgade.

Nationalmuseum i Köpenhamn