Ask i näver och kopp med nitar

Kopp från bronsålder

Många av de föremål som finns kvar från bronsåldern är sådant som var dyrbart och gjort i material som tål tidens tand, som exempelvis brons och guld. Föremål av trä eller tyg har svårare att klara några tusen år i jorden utan att brytas ner och bli till jord igen. Men bronsålderns folk kunde bygga gravar som konserverade både föremål och den döda, så att många saker har bevarats. Den här asken gjord av näver fanns i en grav i Danmark. Den finns på Nationalmuseum i Danmark.

Koppen som ses bredvid gumman är egentligen allt annat än ett vardagsföremål. Den hittades i en grav i Danmark och finns nu att se på Nationalmuseum i Köpenhamn. Det speciella med koppen är mönstret med nitar i tenn. Tenn var på den här tiden en mycket ovanlig och förmodligen väldigt dyr metall. Men den här koppen kan ändå ge oss en idé om hur bronsålderns bruksföremål har sett ut.