Oden

Oden från Lejre

Tyra träffar korpen, och det är starten på hennes äventyr. Korpen och andra fåglar har varit ett viktigt symboliskt djur i många religioner. På den yngre järnåldern som är den tid då andra äventyret äger rum, trodde man på asagudarna, och där hade guden Oden två korpar som kom med nyheter från världens alla hörn.

Figurinen visar en person som sitter på en tron med två fåglar bredvid sig. Personen föreställer antagligen guden Oden eller Frej. Den lilla statyetten är lite nyare, troligtvis från ca 900 e kr och den finns på Roskilde museum i Danmark.