Tuleboborgen

Rekonstruktion av järnåldersborgen

Tyra kommer i det andra äventyret till en borg. Den kallas för Tuleboborgen och har funnits på riktigt. Men precis hur den har sett ut kan man inte vara säker på.

När man undersökte det man hittade såg man att den hade stått här i tusen år. Från år 0 till vikingatiden som började runt tusentalet. De flesta borgar som man har hittat från den här tiden är gjorda av sten och ligger ofta högt uppe på kullar. Den här ligger bredvid en sjö, på en mosse.

Om borgen låg där idag skulle den nästan inte synas bakom all vass och träd som växer runtomkring. Kanske var det likadant då?

Här syns en rekonstruktion som gjordes av borgen efter utgrävningarna.