Hästarna på järnåldern

Hästarna i järnåldern

Hästen har en rustning som finns att se på Historiska museet i Stockholm. Man har hittat många delar av hästrustningar från järnåldern i Sverige. Mycket tyder på att man offrade hästar och rustningar i sjöar efter ett lyckat slag. Runt om i Sverige har man hittat hela eller delar av hästar med rustning.

Tuleboborgen som Tyra kommer till i järnåldern ligger vid Hårssjön i Mölndal. Det finns teorier om att Hårssjön betyder hästsjön på fornnordiska. Kanske har man offrat hästar även här?