Sköld

Sköld från Bronsålder

Skölden kommer antagligen från Centraleuropa. Liknande sköldar återfinns i hela Europa under bronsåldern. De användes troligen i ritualer. Från antikens Rom finns berättelser om präster som dansade med sköldarna på hösten och våren. På hällristningarna i Bohuslän finns bilder på liknande ritualer. Sköldarna anses vara symboler för solen och är nära relaterade till gudarna och årstidsväxlingarna.