Skalle från Osterby-fyndet

Frisyren

Man kunde smida i järn även innan järnåldern, men det var under järnåldern som det blev riktigt vanligt. Eftersom järnet krävde högre temperaturer än brons, krävdes det större kunskap. Smeden var troligen en person med hög status som hade kunskapen att både göra verktyg, vapen och rituella föremål.

Smeden har en väldigt speciell frisyr, som kallas Svebisk knut. Allt håret är samlat i en knut på ena sidan av huvudet. Man hittade en man begravd vid gränsen mellan Danmark och Tyskland som hade den här typen av frisyr. Frisyren finns också illustrerad på reliefer och bilder och är även i skrift omtalad från romarriket. Enligt sägnen hade germanska krigare en sådan här knut för att se extra stora och skräckinjagande ut på slagfältet.

Andra källor säger att det var ett tecken på att man var en fri man och ingens slav. Det var vanligt att människor var slavar då. En slav är en person som ägs av en annan person och har då ingen rätt att bestämma över sitt eget liv. Idag är det förbjudet.

(Bild wikimedia Commons)