Smedjan

Smedjan

Man vet att järnålderns folk var mycket skickliga på att bearbeta metall, både järn och guld.

Smedjan och verktygen så som de såg ut på järnåldern har inte ändrats mycket till våra dagar och om man smider för hand i mindre skala idag fungerar det på nästan samma sätt.

Smedjan i spelet baseras på den kopia av en smedja som finns i Lejre i Danmark. Ofta placerades smedjan en bit ifrån de andra husen på grund av brandrisken. I smedjan handskades man med glödande kol och eld i mycket höga temperaturer.