Armringarna

Armringarna

Det här är en så kallad spiralten, ringar i form av en spiral. Under folkvandringstiden kom det mängder av guld från Europa till Skandinavien. Det kan ha varit män som hade jobbat som militärer söderöver och som hade fått betalt med guldmynt. De lät göra om guldet till den här typen av ringar. Troligen använde man dem också för att betala med, som en slags valuta, istället för pengar.

Man har hittat mängder av dessa från folkvandringstid, som den senare delen av järnåldern kallas.