Gåtfulla långväga fynd

Metalltacka funnen vid borgen

På bilden syns ett av de märkligaste fynden som gjordes runt borgen. De ser ut som ovanligt formad sten. Analyser som har gjorts visar att det är en blandning av metallerna koppar och zink, som används för att framställa mässing.

I Romarriket fanns kunskapen om hur man framställde mässing, men den här metalltackan visar ingen likhet med den teknik som romarna använde.

Kanske är den från mellanöstern eller Asien där kunskapen om att framställa mässing är mycket äldre. Där använde man också en annan teknik än romarna, där den här typen av metalltacka kanske passar in?

Men hur kom den hit och varför?