Hur hittade man borgen?

Föremål som blivit kvar efter torvbrytning

På bilden ser vi ett annat arkeologiskt fynd. Fast det här är mycket nyare. Det är en del av utrustningen som användes i början på nittonhundratalet för att bryta torv i mossen vid Hårssjön. Torv användes bland annat som bränsle att elda med.

Det var när man bröt torv i mossen vid Hårssjön som man hittade stora trästycken. Det tog dock ett tag innan man förstod hur gamla de var. Därför är det mycket möjligt att det har funnits fler bitar av borgen, som folk som jobbade på mossen tog hem och eldade med i sina vedspisar.

Trästyckena lades tillbaka i mossen och det var inte förrän 70 år senare som man hittade tillbaka till mossen. En gammal man som hade varit en pojke vid torvbrytningen kunde peka ut platsen. Man grävde ut en del av mossen och hittade byggnadsdelar och några andra saker som berättar att det en gång har bott människor här.