En sländtrissa?

Föremål funnen vid borgen

Ibland när man hittar gamla saker i marken är man inte helt säker på vad det är. Kanske saknas halva föremålet och då räcker inte den biten som är kvar för att berätta hela historien.

Den här lilla saken hittades vid borgen. Den kan ha varit änden på en sländtrissa. En sländtrissa användes till att spinna garn av ull. Men kanske var det något helt annat?