Fylgja
Fylgja - Tyras fantastiska resa
Klicka här för att göra ett virtuellt besök vid Tulebo borg

Järnåldern

Guldskatt

Det andra äventyret utspelar sig under en period av järnåldern som kallas för folkvandringstiden. Den varade mellan år 400-550. Den har kallats så, för att det under den här tiden var många folk som flyttade och bosatte sig på andra platser i Europa. Det var en orolig tid med krig och konflikter. Det romerska riket som låg runt medelhavet, hade länge varit den främsta och starkaste makten, men under den här tiden försvagades Roms makt.

Oden från Lejre

Det finns inga skrivna berättelser från den här perioden, men i de isländska sagorna och i den brittiska sagan Beowulf, berättas många historier om den tidens Sverige och Danmark. Även om det är sagor, fulla med berättelser om drakar och spöken, kan man ändå lära sig en hel del om folkvandringstiden. Sagorna handlar mycket om krig, vapen och tappra hjältar. Man möter också många av asagudarna som dåtidens människor trodde på, som Oden och åskguden Tor.

Järnåldershjälm

Man har hittat stora gravhögar från den här tiden, de är ofta fulla med gåvor till den döde. Många av föremålen visar att man här i Norden hade kontakt med kontinenten. Många nordbor arbetade som legosoldater söderut. En legosoldat är en person som får betalt för att slåss för en armé. Som betalning fick de guld och många kom hem som rika män. Från den här tiden har man hittat massor av guld i Sverige och den kallas därför också för Nordens guldålder.

Klicka på bilderna nedan och läs mer om järnåldern.

Järnåldersborgen Fältherren Hästen Korpen Lille John Shamankvinnan Smeden Smycket från Lerberg Svärdet Tyra

Klicka på personerna och föremålen för att läsa mer!