Länkbibliotek

RiksantikvarieämbetetFornsök, Riksantikvarieämbetet

På Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka på namnet på den ort eller det område där du bor.

Historiska museetHistoriska museets samlingar

Med Utökad sökning på Historiska museets webbsida kan man snabbt hitta föremål genom att välja tidsperiod och plats. Om man väljer Avancerad sökning kan man skriva in om det är en speciell typ av föremål man vill veta mer om, exempelvis smycken.

Offerplats FinnestorpArkeologisk utgrävning av offerplatsen i Finnestorp i Falköping

Under "skola" hittar du fler spännande länkar.

Sagnlandet Lejre Lejre forntidsby och arkeologiskt försökscentra

Ekehagens ForntidsbyEkehagens forntidsby utanför Falköping

Göteborgs stadsmuseumGöteborgs stadsmuseum

Nationalmuseum i KöpenhamnNationalmuseum i Köpenhamn